Frequently
Asked Questions (F.A.Q)

Clevy Dyscover

Indien u de volledige versie van de Clevy Dyscover heeft dient u het product te registreren om er volledig gebruik van te kunnen maken. Indien u nog niet geregistreerd heeft verschijnt iedere keer als het programma opgestart wordt een popup waarbij gevraagd wordt om een registratiecode.

Om de registratiecode te genereren dient u hier te klikken. Er verschijnt dan een registratiepagina waarbij u al uw gegevens invult. Als u deze verstuurd heeft ontvangt u per e-mail een unieke code waarmee u de installatie van de Clevy Dyscover software kunt voltooien.

Windows 7 64 bit brengt enige timeout problemen met zich mee, hierdoor werkt de software niet naar behoren. Echter, door onderstaande patch te downloaden, uit te pakken en te installeren (dubbel klikken) is dit probleem opgelost. Indien u na de installatie uw computer opnieuw opstart is de patch volledig geïnstalleerd.  U kunt de patch hier downloaden:  

Download Win-7_64-Bit Patch

Uw PC heeft een beveiliging dat alleen gebruikers met admin rechten software kan registreren. Admin rechten zijn nodig om het register te kunnen bewerken. U kunt proberen om de software van de Clevy Dyscover opnieuw op te starten, maar dan als administrator. Dit kunt u doen om met de rechtermuisknop op het Clevy Dyscover icoon te klikken en dan te kiezen voor de optie “run as administrator” (Engels) of “opstarten als administrator” (Nederlands). 

Indien dit niet mogelijk is of ook niet werkt, vraag dan uw ICT- coördinator of de eigenaar van de PC om dit voor u te doen.

Ja dat kan. Indien u bij de inisettings van Ambrasoft (in de map AmbraSoft\Tools op uw pc of server) de functie “Met Alt-Tab switchen naar een ander programma” op Ja zet, dan zou dit probleem verholpen moeten zijn.

Deze oplossing is mogelijk voor SP0910 en SP1011. Mocht u een oudere versie van Ambrasoft hebben, dan zou u het ook handmatig kunnen aanpassen. Open het Ambrasoft.ini bestand met kladblok/notepad en voeg onderstaande tekst toe: 

[alt-tab]Hook=false

Sla het bestand op en het probleem zou opgelost moeten zijn.

Indien u problemen heeft bij het registreren van de Clevy Dyscover software en een registry foutmelding krijgt, dan heeft dat te maken met de rechten die u heeft om software te installeren op uw systeem. Om de software volledig te installeren moet uw gebruikersaccount beschikken over “admin rechten”. Neem hiervoor contact op met uw ICT coördinator, netwerkbeheerder of de eigenaar van het systeem.

Ja, alle klanken zijn fonetisch ingesproken door een logopediste / dyslexiespecialiste.

De Clevy Dyscover is ontwikkeld op basis van uitgebreid onderzoek. De belangrijkste bevindingen zijn teruggekoppeld aan verschillende dyslexie experts zoals remedial teachers, docenten basisonderwijs en kinderen met dyslexie en hun ouders. Door middel van de samenwerking tussen de mens, de markt en de techniek komt de Clevy Dyscover kinderen die de Nederlandse taal moeten leren en kinderen met taalproblemen hierdoor op een verantwoorde manier tegemoet. Daarnaast maakt de Dyscover het gebruik van de computer eenvoudiger en aantrekkelijker.

Ja, de software die wordt meegeleverd bij de Clevy Dyscover kan op een onbeperkt aantal pc’s worden geïnstalleerd. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Echter werkt de software alléén als u een Clevy Keyboard heeft aangesloten op uw computer.

Ja, dit is mogelijk. Neem hier voor contact op met uw netwerkbeheerder.

De ontwikkeling van de Clevy Dyscover is afgerond en de Clevy Dyscover is verkrijgbaar. Kijk bij onze Store locator voor het dichtsbijzijnde verkooppunt.

Nee. Alt garandeert dat de Clevy Dyscover geen weekmakers of andere schadelijke stoffen bevat.

Ja, de Dyscover is speciaal gemaakt voor het Clevy Keyboard en kan dan ook alleen in combinatie met het Clevy Keyboard worden gebruikt.

Wanneer u de Clevy Dyscover software gaat installeren wordt u gevraagd om u te registreren. Indien u een testversie van de Clevy Dyscover heeft aangevraagd, is registratie niet nodig. Als u na de installatie de keuze krijgt tussen ‘Afsluiten’ en ‘Registreren’ kiest u voor ‘Afsluiten’. Vervolgens start u de software opnieuw op. Dit kunt u doen via: Start > (Alle) programma’s > Clevy Dyscover. U ziet dan hetzelfde scherm nogmaals, echter de optie ‘Afsluiten’ is vervangen door de optie ‘Ga verder’. Wanneer u voor de optie ‘Ga verder’ kiest, kunt u 30 dagen vrijblijvend gebruik maken van de Clevy Dyscover.

De verschillende klanken staan gegroepeerd zoals ze bij elkaar horen in de klankgroepen. De kleuren zijn gebaseerd op veel gebruikte lesmethodes in dyslexietherapie. Hier is voor gekozen om herkenning en eenvoud zoveel mogelijk te bevorderen.

De Clevy Dyscover is een add-on voor het Clevy Keyboard. Wanneer de Clevy Dyscover over het toetsenbord wordt geplaatst zijn o.a. de cijfertoetsen niet zichtbaar en worden deze vervangen door klanktoetsen. Wanneer vervolgens ook de Dyscover software wordt geïnstalleerd zijn alle letters en klanken zowel te zien als te horen wanneer deze worden ingetypt. De Clevy Dyscover biedt dus zowel visuele als auditieve ondersteuning.

Nee, wanneer u bijvoorbeeld 5 Clevy Keyboards heeft, kunt u 1 Clevy Dyscover aanschaffen. Wanneer u de software installeert op alle pc’s kunt u de Clevy Dyscover gewoon op het gewenste Clevy Keyboard plaatsen, de software aanzetten en werken met de Clevy Dyscover.

De Clevy Dyscover functioneert als een regulier toetsenbord en werkt dus met ieder willekeurig programma. Of u nu een webadres typt in uw browser, een brief maakt in word of in een speciaal lesprogramma werkt, u hoort en ziet de klanken.